Gösslunda rör

56.490257
16.525457

Foto: Stefan Svenaeus

Ett av Stora alvarets största gravrösen med en diameter av 20 m och en höjd av ca 2,5 m. Det undersöktes och restaurerades 1968-70. Vid undersökningen hittades ingen anlagd centralgrav under röset. Uppe i röset hittades 12 brandgravar daterade till bronsålder och tidig järnålder. 

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt

41 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Gösslunda rör

Sidan uppdaterad 2018-07-09


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo