Grytehamn

57.111912
16.896860

Foto: Stefan Svenaeus

Grytehamn är ett fiskeläge där byarna Gunnarstorp och Hörlösa har sina sjöbodar. Vägen är delvis flyttad på grund av stenbrottet vid Gillberga och slingrar sig nu ner för sluttningarna till sjöbodsmiljön i Grytehamn. Här ligger flera bodar resta i kalksten. Vid sjöbodarna finns också karakteristiska vinschar för att dra upp båtarna på stranden. Vid Grytehamn finns rikligt med fornlämningar på de många tydliga strandvallarna Här finns tre större gravfält nära stranden som omfattar omkring 35 gravar.

Källa: Stenkustens kulturlandskap, Länsstyrelsen i Kalmar län, Meddelande 2005:19

35 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Grytehamn

Sidan uppdaterad 2016-05-11


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo