Kalkugn i Källa

57.130398
16.953794

Kalkugnen i Källa kallas för Nybyugnen. Den byggdes 1868 av skepparen Per Göransson i Nyby. Nybyugnen var i drift under sex år till 1874. Kalkbränning har varit en viktig inkomstkälla för folket på norra Öland och bedrevs ofta av män med eget stenbrott och egen skuta.

Källa: Svenska pärlor - Öland (Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar län)

I närheten ligger en övernattningskoja för stenarbetare.

41 platser i närheten

Visa färdväg till Kalkugn i Källa

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Kalkugn i Källa

Sidan uppdaterad 2014-12-19


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo