Parboäng gravfält

56.258904
16.413792

Gravfält från järnåldern som består av cirka 160 gravar. De utgörs av runda och rektangulära stensättningar, högar och fyra treuddar (tresidiga gravar med insvängda sidor). Dessutom finns gravar markerade av resta stenar, klumpstenar och flera kantställda kalkstensflisor. En av flisorna är 3,7 m hög och kallas "Långa Maja". 

Källa: Svenska pärlor - Öland (Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar län).

65 platser i närheten

Visa färdväg till Parboäng gravfält

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Parboäng gravfält

Sidan uppdaterad 2014-08-17


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo