Torngård gamla station

Station på f d Ölands järnväg. Den gamla stationen är i dag privatbostad. Ölands Järnvägsförening har renoverat statiionshuset och lagt räls på det gamla stationsområdet.

Läs mer om Ölands Järnväg.

Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb