Skogsnycklar

Dactylorhiza maculata ssp. maculata

Skogsnycklar

Skogsnycklar. (Dactylorhiza maculata ssp. maculata). Foto: Stefan Svenaeus.

Ganska vanlig i frisk-fuktig gärna kalkhaltig mark, såsom fuktskogar, snår, strandkärr m m. Den är nära släkting till Jungfru Marie nycklar, som är sparsamt förekommande på Öland (båda är underarter inom samma art). 

Källan: Den nya nordiska floran

Blommar mellan vecka 23 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Skogsnycklar hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo