Övriga växter

Lungört

Vetenskapligt namn: Pulmonaria obscura

Förekomst: Tämligen allmän

Lungört växer i lundar med lång kontinuitet och blommar på våren tillsammans med sippor, skogsbingel m fl.

Lungört hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb