Lungört

Pulmonaria obscura

Lungört

Lungört. (Pulmonaria obscura). Foto: Stefan Svenaeus.

Lungört växer i lundar med lång kontinuitet och blommar på våren tillsammans med sippor, skogsbingel m fl.

Blommar mellan vecka och .
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Lungört hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo